ETrackings Premium 1,250.00 บาท

ติดตามพัสดุได้โดย ไม่มีโฆษณากวนใจ และเก็บพัสดุของคุณไว้ถาวร 1,250.00 บาท

ETrackings Premium ได้อะไรบ้าง

แจ้งเตือนแยก สถานะ

etrackings

ติดตามพัสดุ

สามารถติดตามพัสดุได้ทุกบริษัทขนส่งในไทย และยังรองรับการติดตามพัสดุจากต่างประเทศที่คนไทยใช้บ่อย บางขนส่งอีกด้วย

แจ้งเตือน

มีการแจ้งเตือนสถานะพัสดุ เมื่อพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง

โน้ตพัสดุ

สามารถบันทึกชื่อพัสดุได้ เพื่อช่วยจำว่าคุณติดตามพัสดุอะไรบ้าง

แชร์พัสดุ

สามารถแชร์พัสดุให้เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ไปติดตามง่ายๆ ผ่านลิ้งค์ที่ระบบสร้างให้ โดยระบบจะเปิดแอปพลิเคชันและติดตามพัสดุให้โดยอัตโนมัติ