ระบบช่วยเหลือการแจ้งเลขพัสดุ โดยจะแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน ETrackings

โดยดูจากเบอร์โทรของลูกค้า (ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกของ ETrackings และลงทะเบียนเบอร์โทรตรงกับข้อมูลที่นำเข้า) รองรับไฟล์ Excel และ CSV
File