Change log


v1.1.3 2022-07-30
- รองรับการติดตามพัสดุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส
v1.1.2 2022-07-27
- ไม่รองรับการติดตามพัสดุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส
v1.1.1 2022-04-05
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
v1.1.0 2021-02-11
- รองรับ แชร์พัสดุเป็น url โดยระบบจะสร้างมาให้ใน JSON shareLink โดยจะเด้งเข้าแอปพลิเคชันของ ETrackings IOS และ ANDROID และติดตามพัสดุให้ทันที
v1.0.9 2020-11-6
- รองรับ บุ๊คมายคาร์โก (Book My Cargo)
- รองรับ ไชน่า โพสต์ (China Post)
- รองรับ สกายบอกซ์ (SKYBOX)
v1.0.8 2020-09-17
- รองรับ ชิปจัง
- รองรับ Global ไช่เหนียว (Global Order Tracking)
- รองรับ เจแปน โพสต์ (Japan Post)
v1.0.7 2020-09-13
- รองรับ บี.เอส เอ็กซ์เพรส
v1.0.6 2020-09-05
- รองรับ ทีพี โลจิสติกส์
- รองรับ เฟดเอกซ์
- รองรับ ไอที ทรานสปอร์ต
- รองรับ นครชัยแอร์
- รองรับ ยูพีเอส
v1.0.5 2020-09-03
- รองรับ นิ่ม เอ็กซ์เพรส
- รองรับ อาราเม็กซ์
- รองรับ ชิปป๊อป
v1.0.4 2020-08-28
- ปรับปรุงนินจาแวน ให้ตอบสนองเร็วขึ้น
v1.0.3 2020-08-24
- รองรับ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส
v1.0.2 2020-08-22
- รองรับ บี เอ็กซ์เพรส
- ปรับปรุง เฟลช เอ็กซ์เพรส
v1.0.1 2020-08-15
- ปรับปรุง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้รองรับการแสดงลายเซ็นผู้รับและชื่อผู้รับได้
- ปรับปรุง เบสท์ เอ็กซ์เพรส
v1.0.0 2020-04-20
- ติดตามพัสดุ ไปรษณีย์ไทย, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส, ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส, แฟลช เอ็กซ์เพรส, เอสซีจี เอ็กซ์เพรส, เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส, เบสท์ เอ็กซ์เพรส, สปีด-ดี, นินจาแวน, นิ่ม เอ็กซ์เพรส