• นโยบายความเป็นส่วนตัว


ETrackings เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก จึงกำหนดนโยบายส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ etrackings.com, Line Bot eTracking และ แอปพลิเคชัน ETrackings ดังต่อไปนี้

  1. etrackings.com ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล) แต่อย่างใด ในกรณีใช้งานเบื้องต้น ในเว็บไซต์ และ Line Bot ETrackings รวมถึงแอปพลิเคชัน ETrackings ใน iOS และ Android
  2. กรณีใช้บริการแจ้งเตือนพัสดุ ผ่านอีเมล, ผ่านแอปพลิเคชัน ทางเราจำเป็นเก็บข้อมูล ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, เบอร์มือถือ(ไม่บังคับ) เพื่อนำไปส่งการแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ
  3. เชิร์ฟเวอร์ etrackings.com จะทำการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเบื้องต้น อาทิเช่น ที่อยู่ IP ชนิดอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ วันเวลาและภาษาที่คุณทำการร้องขอข้อมูล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
  4. คุณยอมรับข้อตกลง ให้ etrackings.com เปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ ในการตรวจสอบการกระทำผิด ด้วยข้อบังคับกฎหมาย คุณต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้มีอำนาจ ทางกฎหมาย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อได้ที่ email : [email protected]