ราคา

ติดตามสถานะพัสดุฟรี 10 ครั้งต่อเดือนได้ ตลอดชีพ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

Free

0 บาท

 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 10 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง

Enterprise Gold

2,999.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ 8,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

Unlimited

ส่วนลดพิเศษ 50%

2,499.5 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจพร้อมราคาทั้งหมดของเรา

Free
 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 10 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง

0.0 บาท / เดือน

เลือก
Gold
 • ติดตามพัสดุ 85 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

259.0 บาท / เดือน

เลือก
Premium
 • ติดตามพัสดุ 380 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

729.0 บาท / เดือน

เลือก
Platinum
 • ติดตามพัสดุ 1,200 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,799.0 บาท / เดือน

เลือก
Ultimate
 • ติดตามพัสดุ 4,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise
 • ติดตามพัสดุ 6,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,599.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Gold
 • ติดตามพัสดุ 8,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Pro
 • ติดตามพัสดุ 10,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

3,299.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Premium
 • ติดตามพัสดุ 12,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

3,599.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Platinum
 • ติดตามพัสดุ 15,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

3,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Unlimited
 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

ส่วนลดพิเศษ 50%

2,499.5 บาท / เดือน

เลือก