เป็น API สำหรับส่งเลขพัสดุให้ผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน ETrackings ที่ผูกเบอร์โทรมือถือ กับแอปของเราเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะส่งพัสดุให้เป็น สถานะ ON_KEEP ก็คือระบบจะเก็บไว้ให้ในระบบ 48 ชั่วโมง โดยระบบจะเอาไปเช็คระบบให้เรื่อยๆ ถ้าเจอข้อมูลระบบจะแจ้งเตือนพัสดุตามปกติ ถ้าไม่เจอระบบจะลบออกให้โดยอัตโนมัติ
API สำหรับส่งเลขพัสดุให้ผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน ETrackings

Endpoint Description
POST /app/send-track ส่งการติดตามพัสดุให้ผู้ใช้ผ่านเบอร์โทร โดยใช้ Parameters trackingNo, courierKey เพื่อบอกชื่อบริษัทขนส่ง, phoneNumber เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้ที่ต้องการ, , note เพื่อระบุว่าเป็นสินค้าอะไร (ถ้ามี)POST /app/send-track

Headers

แทนที่ YOUR_API_KEY และ YOUR_KEY_SECRET ของคุณ ด้วยรหัสของคุณเอง.

Etrackings-Api-Key: YOUR_API_KEY
Etrackings-Key-Secret: YOUR_KEY_SECRET
Accept-Language: YOUR_LANGUAGE (TH | EN)
Content-Type: application/json
Parameters

REQUIRED PARAMETERS

Parameter Type Description
trackingNo String เลขพัสดุที่ต้องการดูสถานะ
courierKey String ชื่อบริษัทขนส่ง มีทั้งหมดดังนี้ shopee-express, aramex, acommerce, jt-express, best-express, cj-logistics, speed-d, dpx-logistics, nim-express, makesend-delivery, inter-express, tnt-express, shippop, quantium-solutions, tp-logistics, it-transport, alpha-fast, nakhonchai-air, ups, ninja-van, bs-express, shipjung, global-cainiao, japan-post, thailand-post, china-post, sky-box, book-my-cargo, business-idea-transport, fed-ex, por-lor-express, blue-white-express, send-it, jwd-express, sme-shipping, ecms-express, bee-express, southern-delivery-service, ctt-express, yusen-logistics, kerry-express, singapore-post, dtac, dhl-express, scg-express, trantech, australia-post, canada-post, korea-post, cambodia-post, dhl-ecommerce, dhl-bulky, flash-express, ntc-express, logistics-worldwide-express
phoneNumber String เบอร์โทรผู้ใช้ ตัวอย่าง 0987654321 หรือ +66987654321 (รองรับแต่ในประเทศไทยเท่านั้น)
note String โน้ตพัสดุ หรืออาจจะเป็นชื่อสินค้า
Body

ตัวอย่างการส่งการติดตามพัสดุผ่านเบอร์โทรด้วย Parameters trackingNo = "SHP5054369172", courierKey = "kerry-express", phoneNumber = "0931942607", note = "ทดสอบส่งแจ้งเตือนพัสดุผ่านเบอร์โทร"

{
 "meta": {
  "code": 201,
  "message": "Send to user by phone number +66 93 194 2607."
 }
}
Curl

ตัวอย่างการส่งการติดตามพัสดุผ่านเบอร์โทรด้วย Parameters trackingNo = "SHP5054369172", courierKey = "kerry-express", phoneNumber = "0931942607", note = "ทดสอบส่งแจ้งเตือนพัสดุผ่านเบอร์โทร"

curl --location --request POST 'https://fast.etrackings.com/api/v3/app/send-track'    --header 'Etrackings-api-key: <YOUR_API_KEY>'    --header 'Etrackings-key-secret: <YOUR_KEY_SECRET>'    --header 'Content-Type: application/json'    --data-raw '{
    "trackingNo": "SHP5054369172",
    "courierKey": "kerry-express",
    "phoneNumber": "0931942607",
    "note": "ทดสอบส่งแจ้งเตือนพัสดุผ่านเบอร์โทร"
  }'